Призов офіцерів запасу на військову службу

Мета призову офіцерів – допідготовка та перепідготовка офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичних навичок і умінь, досвіду для збройного захисту Вітчизни, збільшення кількості військово-навчених осіб в запасі та підвищення рівня укомплектованості ЗСУ офіцерським складом.

Враховуючи, що у громадян постає багато запитань з приводу даного виду військової служби, надаємо роз’яснення про призов офіцерів запасу на військову службу.

Військова служба осіб офіцерського складу за призовом існує відповідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з 1999 року. Такий вид військової служби існував і в «радянські» часи. Таку військову службу колись проходили і ряд офіцерів з нашого району. Тут важливо зрозуміти одне – потребу в такому виді військової служби в той чи інший час, кількість (чисельність) офіцерів запасу за визначеними військово-обліковими спеціальностями, яких потрібно призвати, згідно Закону визначає Міністр оборони України.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону (стаття 65 Конституції України).

Військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України. Військовий обов’язок включає серед іншого призов на військову службу і проходження військової служби (ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», далі – Закон). Проходження військової служби здійснюється громадянами України у добровільному порядку за контрактом або за призовом (ст.2 Закону). Одним із видів військової служби є військова служба за призовом осіб офіцерського складу          (ч.6 ст.2 Закону).

Особи, які призиваються або приймаються на військову службу, проходять обов’язковий медичний огляд (ч.12 ст.2 Закону).

Громадяни України, які перебувають в запасі Збройних Сил України зобов’язані прибувати за викликом військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу (ч.10 ст.1 Закону).

Призов офіцерів запасу на військову службу та проходження ними військової служби визначається та регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положенням про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України №1153 від 10.12.2008р. та Інструкцією  про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністра оборони України №170 від 10.04.2009р.

– Хто підлягає призову?

– Громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

– Який строк військової служби за призовом офіцерів запасу?

– Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

– Хто не підлягає призову та звільняється від призову з даної категорії офіцерів запасу?

– Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу, а також:

–  заброньовані на період мобілізації за органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями у встановленому порядку;

–  тимчасово непридатні за висновком ВЛК до військової служби;

–  на утриманні яких перебувають 3 і більше неповнолітніх дітей;

–  які самостійно виховують неповнолітню дитину;

–  на утриманні яких перебуває дитина-інвалід (детальніше – в Законі);

–  усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

–  зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити такий догляд;

–  студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

–  наукові, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання (науковий ступінь) і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють в даних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

–  чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО.

При наданні відповідних підтверджуючих документів.

– Хто має право на відстрочку від призову за військову службу за призовом осіб офіцерського складу?

– За рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається:

  1. За сімейними обставинами за бажанням офіцерів запасу, які мають:

1) неповнолітніх братів і сестер або непрацездатних братів і сестер, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім офіцера запасу, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

2) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

3) вагітну дружину.

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дружину-інваліда;

  1. Для продовження професійної діяльності надається :

1) педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, -на весь період їх роботи за спеціальністю;

2) медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

3) священнослужителям;

4) сільським, селищним, міським головам;

5) резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

6 )поліцейським – на весь період їх служби.

Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районний військовий комісаріат документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

– На яких умовах проходять військову службу за призовом офіцери запасу?

За Розпорядженням Генерального штабу ЗСУ офіцери запасу не призначаються на посади до бойових частин, які беруть участь в Операції об’єднаних сил. Залученими до ООС можуть бути лише офіцери-контрактники.

Після тримісячної підготовки в навчальних центрах Збройних Сил України, призвані офіцери запасу будуть призначені для проходження служби на офіцерські посади до небойових частин.

Під час проходження військової служби призвані офіцери виконують обов’язки і користуються усіма правами, пільгами і видами забезпечення (матеріальне, речове, грошове, продовольче та забезпечення житлом), визначеними законодавством для офіцерів, які проходять військову службу за контрактом. Їм в такому ж порядку як і офіцерам-контрактникам присвоюються військові звання. На період військової служби за призваними офіцерами запасу зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі,  організації, фермерському господарстві незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час призову  (частина 3 статті 119 Кодексу законів про працю України).

Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно оцінюються, після шести місяців проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, якщо матимуть бажання можуть підписати контракт і перейти на військову службу за контрактом.

Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби після закінчення строку військової служби, визначеного частиною сьомою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” – 18 місяців.

– Яку відповідальність несуть офіцери запасу за ухилення від призову на військову службу осіб офіцерського складу?

Згідно статті 335 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу осіб офіцерського складу особа карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Крім викладеного варто додати наступне.

Враховуючи тенденції до посилення відповідальності щодо осіб які ухиляються від військової служби (розробка законопроектів тощо) та удосконалення системи військового обліку, в тому числі підготовку до запуску Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, особам які намагаються всіляко ухилятися від військової служби та виконання військового обов’язку в запасі, чим далі тим складніше буде реалізовувати свої протиправні дії і з часом обов’язково доведеться відповідати перед Законом  (якщо ж відповідальність буде посилена – то й покарання буде важчим). В першу чергу це стосується молодих людей, адже на військовому обліку їм перебувати ще дуже довго – до 60 років. І рано чи пізно ті, хто ухиляється від військової служби будуть притягнуті до кримінальної відповідальності або ж, якщо цього потребує захист Вітчизни, їм доведеться все таки відслужити в Збройних Силах України як того від них вимагає конституційний обов’язок. Це лише питання часу. Адже виконувати військовий обов’язок у відповідності до вимог Закону повинен кожен громадянин своєї держави.

  У зв’язку з цим Любомльський ОРВК викликає та просить з’явитися  за адресою: м. Любомль, вул. Незалежності, 45 усіх офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військову службу та перебувають на військовому обліку в Любомльському ОРВК для уточнення облікових даних та проведення бесід щодо призову офіцерів запасу на військову службу. Телефон для довідок — 2-41-94.