Надання відпустки на період оголошення карантину

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншій відповідній особі для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

КОМУ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ: (Ст. 25 ЗУ «Про відпустки»)

Матір (батько/баба/дід) інші родичі, які фактично доглядають за дитиною (особа, яка усиновила дитину) особа, яка взяла під опіку дитину (один із прийомних батьків) один із батьків-вихователів (ст. 18 ЗУ «Про відпустки»)

ПРАЦІВНИК ПОДАЄ:

* заяву про надання відпустки за свій рахунок

* документи, що підтверджують оголошення карантину (це можуть бути довідки з навчальних закладів або копії наказів про призупинення навчального процесу)

* копію свідоцтва про народження дитини

* документ, який посвідчує відповідний статус працівника

СКІЛЬКИ ТРИВАЄ:

Відпустка надається на період оголошення карантину на відповідній території.

Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій.

Роботодавці за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників, зокрема, інші види оплачуваних відпусток або відпусток більшої тривалості, ніж встановлено законодавством, на умовах, визначених у колективному договорі.

Працівник також має право укладати трудові договори про роботу вдома з додержанням норм законодавства.