Чи може бути місце проживання підставою у відмові зарахування дитини у перший клас

Українським законодавством закріплене право вільного вибору місця проживання, перебування. Місце проживання не тотожне з місцем реєстрації. Особа може бути зареєстрована за однією адресою, однак проживати за декількома. Місце проживання дитини до досягнення нею 10 років визначається місцем проживання батьків або іншої особи, яка є її законним опікуном.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про освіту» кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

У той же час, право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Приміром, дитина може проживати будь-де і це не може бути підставою для відмови у зарахуванні її до освітнього закладу, який знаходиться не за місцем реєстрації, або ж, як говорять, – прописки.

Наприклад, батьки, які живуть в районі хочуть, щоб їх діти навчалися в обласному чи районному центрі, або, скажімо, в іншому районі, то вони можуть подавати документи для зарахування дитини в освітній заклад, який оберуть.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про повну середню загальну освіту» зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

Тобто, проведення конкурсу при зарахуванні дітей в перший клас допустиме у приватних та спеціалізованих закладах освіти. Що ж до інших – то проведення конкурсу можливе лише, якщо кількість охочих віддати своїх дітей на навчання у обрану школу є більшою за кількість наявних місць.

У такому випадку застосовуються такі правила:

1) до 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

2) до 15 червня (включно) на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;

3) до 15 червня (включно) зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти. У разі, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Щодо наявності вільних місць у навчальних закладах, то інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти – на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше, ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

Якщо керівник навчального закладу неправомірно відмовив у зарахуванні дитини до навчального закладу, впродовж двох робочих днів такі його дії можуть бути письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти. За результатами розгляду скарги та у випадку встановлення порушення вимог нормативно-правових актів, відповідний орган невідкладно письмово повідомляє заклад освіти про необхідність усунення цього порушення відповідно до законодавства.

Окрім того, законодавством України передбачено, що кожному гарантується право звернення до суду за захистом своїх порушених прав.

Таким чином, не спеціалізовані і не приватні заклади освіти не можуть відмовити у зарахуванні дитини до закладу освіти незалежно від її місця реєстрації чи місця проживання. Лише у випадках перевищення кількості заявок над кількістю місць у класі може проводитись конкурс в порядку черговості з пріоритетом зарахування у першу чергу дітей, місце проживання (не обов’язково місця реєстрації) яких підтверджено будь-яким офіційним документом, в тому числі і документом про місце проживання батьків.

 Андрій ЛИТВИНЮК, начальник Любомльського бюро правової допомоги.