У Любомлі шукають кандидатів на посаду керівника Центру первинної медичної допомоги

Любомльська міська рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги». Відповідне оголошення розміщене на сайті самоврядного органу.

Прийом документів розпочався сьогодні і триватиме до 17.00 год. 26 квітня за адресою: 44301, Волинська область, м. Любомль, вул. Української Армії, 2, Телефон (0678522614), е-mail: lubomlmisto@ukr.net.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Вимоги до кандидатів

 • Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
 • Стаж роботи: не менше 3-х років за основною спеціальністю  або одного року на керівних посадах.
 • Є громадянином України.
 • Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів визначених у кваліфікаційній характеристиці на посаду генерального директора (директора) начальника (завідувач) закладу охорони здоров’я,  відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.03.2020 року № 117      
 • Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.
 •  Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повністю з текстом оголошення можна ознайомитися за посиланням